De brede weersver­zekering Nederland – Secufarm® 7

Toenemende weersrisico’s vormen een serieus risico voor uw bedrijf. Met de brede weersverzekering van VEREINIGTE HAGEL kunt u uw gewassen verzekeren tegen de gevaren van hagel, storm, zware regen, droogte, vorst, brand door bliksem, sneeuwdruk/ijzel en erosie.

Hagel

Hagel treedt op als vaste neerslag in de vorm van korrelige ijs van verschillende groottes.

Storm

Storm wordt gedefinieerd als een luchtbeweging van minimaal kracht 8 op de schaal van Beaufort (62 km/u).

 

Uitwintering

Het afsterven van planten in de winter of door gevolg van hiervan. Naast het bevriezen (afsterven) kunnen gewassen ook aantasting ondervinden van de lage temperaturen, met als gevolg een verzwakt gewas.

Vorst

Vorst is een weersafhankelijke afkoeling van de lucht tot temperaturen onder 0° Celsius, gemeten 1,5m boven de grond.

Droogte

Door klimaatverandering komen er steeds vaker jaren met weinig neerslag voor. Aangezien een voldoende watervoorziening de basisvereiste is voor plantengroei, leidt een gebrek aan neerslag tot aanzienlijke opbrengstverliezen.

Zware neerslag

Zware regenval met grote hoeveelheden neerslag wordt zware regen genoemd. Dit kan of heel plaatselijk zijn of over een groot gebied.

Brand door bliksem

Bliksem in uw gewas kan ervoor zorgen dat er brand ontstaat. Brand door bliksem is bij ons verzekerd.

Vlaanderen

Over ons

Brede weersverzekering met tegemoetkoming

Met de brede weersverzekering heeft u de keuze om uw gewassen te velde te verzekeren tegen diverse weerrisico’s. Binnen de brede weersverzekering is het mogelijk om de weerrisico’s op uw wens aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het water- of droogte risico, waarbij u kunt kiezen uit een plus-dekking en een basis-dekking. Kiest u voor een plus-dekking bent u het beste verzekerd. Gaat u uit van een basis-verzekering dan ben u “gewoon goed” verzekerd. Er kunnen dan verschillen zitten in de premie, uitkering en eigen risico.

Gezamenlijk

U wordt begeleid door onze ervaren schade-experts en wij staan met ons gehele team altijd voor u klaar.

Snel

Vooral tijdens de oogst is een snelle schadeafwikkeling van groot belang.

Bekwaam

Door constante bijscholing van al onze medewerkers weten wij waarover wij praten en kunnen zo het beste advies geven en begeleiden waar het nodig is. Het permanent actueel blijven op de nodige vakgebieden zit in onze filosofie en waarborgt onze kwaliteit.

 

 

Tegemoetkoming

Bij Vereinigte hagel kunt u een verzekering/polis afsluiten welke is goedgekeurd door de overheid. Met deze polis kunt u zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden zoals storm, hagel, zware regen, vorst en droogte. Bij weerscalamiteiten kunnen telers niet meer bij de overheid aankloppen, maar dienen dit risico te verzekeren en kunnen hiervoor een tegemoetkoming ontvangen. Voor deze tegemoetkoming is er in Nederland in 2023 € 17,5 miljoen beschikbaar. Er is in 2023 een maximale tegemoetkoming van 63,7% op de verzekeringspremie. Kortom:
– De verzekering sluit u af bij Vereinigte Hagel
– De tegemoetkoming vraagt u aan bij de overheid

Plus-dekking (nVS)

De plus-dekking (nVS) biedt een betere dekking aan dan vanuit de overheid gesteld. Hierdoor is er een (klein) gedeelte niet subsidiabel. Hierdoor komt u bij een kleinere schade eerder in aanmerking voor een schade-uitkering, de premie valt daardoor iets hoger uit dan bij een basis-dekking. Binnen de plus-dekking zijn er verschillende opties waardoor u het product kunt aanpassen voor uw wensen. Dit is veruit ons meest gekozen dekking.

 

 

Basis-dekking (VS)

De basis-dekking (VS) is een dekking waar men vooral tegen grote calamiteiten is verzekerd. Binnen het product is het mogelijk om de dekking wat aan te passen, maar beperkte mogelijkheden gezien de dekkingssoort.

Zekerheid met de Nr. 1 in Europa

Met de brede weersverzekering heeft u de keuze om uw gewassen te velde te verzekeren tegen diverse weerrisico’s. Binnen de brede weersverzekering is het mogelijk om de weerrisico’s op uw wens aan te passen. De VEREINIGTE HAGEL is de marktleider in Europa en biedt als speciaalverzekeraar zekerheid onder de beste voorwaarden. U profiteert van een scherpe premie door een brede risicospreiding over geheel Europa. Daarnaast van moderne voorwaarden ontwikkeld naar de wens van en in overleg met de agrarische ondernemers. De gewassenverzekering Secufarm® is een essentieel onderdeel van de risicomanagementstrategie voor uw bedrijf.

Offerte aanvragen

Stappenplan schade

Privacybeleid