Naša rješenja za osiguranje

Rastuće vremenske neprilike predstavljaju ozbiljan ekonomski rizik za vaše poslovanje. Stoga osiguranjem usjeva i nasada od tuče, oluje, jake kiše, požara, udara groma, poplave ili kasnog mraza osiguravate Vaš uspjeh i umanjujete ekonomske gubitke prouzročene nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Tuča

Tuča je oborina u krutom stanju u obliku ledenih zrna promjera najmanje 5 mm.

Oluja

Oluja je gibanje zraka, jačine vjetra najmanje 8 Beauforta (62km/sat) ili više.

Jaka kiša

Jaka kiša je snažna kiša u količini većoj od 50 litara po četvornome metru (50 mm) unutar 24 sata.

Kasni mraz

Kasni mraz je snižavanje temperature zraka na vrijednosti ispod 0 °.

Požar

Požar je vatra praćena plamenovima, a nastala je bez određenog ishodišta požara i može se širiti vlastitom snagom.

Udar groma

Udar groma je izravni prijelaz groma na poljoprivrednu površinu.

Poplava

Poplava je poplavljivanje tla značajnim količinama površinskih voda neposredno uzrokovano razlijevanjem nadzemnih stajaćih ili tekućih voda, probijanjem ili prelijevanjem preko nasipa, brana, kanala ili drugih vodozaštitinih objekata.

Secufarm®: Vaše osiguranje usjava i nasada

Sa Secufarm® imate izbor! Ovisno o skupini kultura možete odabrati različite pakete osiguranja.

Zajedno

I Vi ste sa našim procjeniteljima na procjenama šteta i “gledate im preko ramena”.

Brzo

Upravo tijekom berbe je za Vas brza, ali i kvalitetna procjena štete od velike važnosti.

Stručno

Neprestano usavršavanje naših procjenitelja je dio naše poslovne filozofije.

Suradnik za područje/regiju

Osigurljive opasnosti

Što učiniti u slučaju štete?

Slike šteta

Preuzimanje

Godišnje izvješće