Skip to main content

Vragen bij schade

Hoe kan ik mijn schade melden?

Meld de schade direct (uiterlijk binnen 4 dagen) met vermelding van de schadedatum, de oorzaak van de schade (verzekerd risico) en alle getroffen percelen. De melding doet u snel en eenvoudig via de mail”. U kunt ook contact opnemen met uw verantwoordelijke tussenpersoon of uw eigen buitendienst. Let op: Bij schade tijdens de oogst neemt u direct op zodat er nog op het veld getaxeerd worden kan.

Wat moet ik doen als er schade is tijdens de oogst?

Neem bij schade tijdens de oogst direct contact met ons op. Als de oogst dringend gedaan moet worden, is het in overleg mogelijk om proefstukken te laten staan (5m x 5m) voor beoordeling van de schade. Bespreek de verdere schadeprocedure vooraf met de schade-expert.

Let op: Als het hele perceel is geoogst, kan er geen schadeafhandeling plaatsvinden!

Waar moet ik op letten bij het cultiveren van het gebied na schade?

Voer op de getroffen percelen alleen de teeltmaatregelen uit die volgens goed vakmanschap nodig zijn (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmaatregelen). Breng geen wijzigingen meer aan voordat onze experts de kans hebben gehad om de schade vast te stellen.

Hoe wordt een afspraak gemaakt bij schade?

Na het melden van de schade nemen onze experts telefonisch contact met u op om een ​​afspraak te maken voor de schadetaxatie, om vervolgens samen de percelen te gaan bekijken.

Is mijn persoonlijke aanwezigheid vereist voor de vaststelling van de schade?

Het is een voordeel als u de schadeafhandeling persoonlijk begeleidt. Indien u verhinderd bent, dient u een vertrouwenspersoon aan te wijzen die met de schade-experts meegaat. Dit om zo ook meer inzicht te krijgen in de schadepercentages.

Hoe wordt de schade beoordeeld?

  • Bij schade die ver voor aanvang van de oogst ontstaat, zijn er meestal twee taxatiedata: de voorbezichtiging en de eindtaxatie. In sommige gevallen is een aanvullende tussentijdse taxatie nodig.
  • De eerste schadebeoordeling (voorbezichtiging) vindt plaats enkele dagen na de schadegebeurtenis. Op dit moment is de omvang van de schade meestal gemakkelijker te herkennen dan direct na het schademoment.
  • De experts documenteren het ontwikkelingsstadium op de dag van de schade en leggen alle relevante schadefactoren vast. Bij vroege schade kan dit resulteren in totaalverlies van planten, bij latere schade in minderingen op plantdelen, knikken, bladverlies, rot etc. zijn.
  • Bij ernstige schade lang voor de oogst is een tussentijdse taxatie belangrijk. De experts volgen de verdere ontwikkeling van de beschadigde gewassen.
  • Bij de eindtaxatie vindt de eindbeoordeling van de schade plaats vlak voor de oogst. Dan wordt duidelijk in hoeverre de gewassen zich hebben kunnen herstellen. Bij schade kort voor of tijdens de oogst vindt alleen de eindtaxatie plaats.
  • In de eindtaxatie worden zo nodig verdere schadelijke factoren vastgelegd, die pas op dit latere tijdstip goed kunnen worden beoordeeld. Denk hierbij aan graanverliezen na stormschade of kwaliteitsverlies bij groenten en fruit. Tot slot wordt op basis van de gedocumenteerde schadesymptomen het schadepercentage, oftewel het opbrengstverlies in procenten, bepaald.
  • Met de handtekening bevestigt de teler het resultaat van de schadetaxatie. De handtekening kan direct op het veld worden gezet. Of er kan een mail gestuurd worden dat er in opdracht getekend mag worden.