Skip to main content

Offerte aanvragen

  Telefoonnr.

  Faxnr.

  Mobielnr.

  Belt u mij bij voorkeur:

  Ik ben ge(ï)interesseerd in de:

  Lijst met gewassen

  Ik teel de volgende gewassen:*

  Biologische teelt

  Heeft u de afgelopen 8 jaar een hagelschadeuitkering ontvangen?

  Bedankt voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte. Gegevensbescherming is een belangrijk aandachtspunt voor ons - daarom informeren wij u over onze gegevensbescherming, voordat u uw gegevens invoert.

  Toestemmingsverklaring:* Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt via dit offerteaanvraagformulier, gebeurt dit op vrijwillige basis. Uw gegevens worden door ons verwerkt voor de offerteaanvraag en de afhandeling daarvan gebeurt op volgens de voorschriften van de AVG. In geval van herroeping van uw toestemming worden uw gegevens niet langer verwerkt voor het doel waarvoor u toestemming had gegeven. Wij verwijderen de door u verstrekte gegevens zodra het doel van de verzameling volledig komt te vervallen en er geen verdere rechtsgrond van toepassing is, zoals de verdere verwerking van de gegevens voor de uitvoering van een contract. Als er wettelijke bewaartermijnen zijn, verwijderen we de gegevens nadat de betreffende termijnen zijn verstreken.

  *s.v.p. invullen