Skip to main content

Privacybeleid

Met deze privacyverklaring bieden we u een overzicht van het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens op onze website (www.vereinigte-hagel.de).

A. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Wilhelmstr. 25
35392 Gießen
Telefoonnr.: +49(0)641-7968-0
E-mail: info@vereinigte-hagel.de

Met al uw vragen over gegevensbescherming kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van VEREINIGTE HAGEL:

Per post:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
– functionaris voor gegevensbescherming –
Wilhelmstr. 25,
35392 Gießen

B. Informatieblad gegevensverwerking

I. Verstrekken van het online-aanbod

U kunt op onze website informatie vinden over onze onderneming VEREINIGTE HAGEL en over de
verzekeringen die we aanbieden (verzekerde risico’s enz.). Verder treft u hier informatie aan over
vacatures en kunt u er de  sollicitatiedocumenten uploaden (meer daarover onder B. VII). Ook vindt u hier alle contactgegevens en kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief (meer daarover onder B. VIII).  Verder heeft u de mogelijkheid om een individuele verzekeringsofferte aan te vragen (meer daarover onder B. V). 

Wij verwerken uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a, lit. b en lit. f AVG.

II. Gegevens bij het oproepen van de website

Gebruikt u deze website alleen om informatie in te winnen zonder verdere gegevens in te voeren, dan verwerken wij enkel de gegevens die nodig zijn om de website weer te geven op uw met het internet verbonden apparaat. Dit zijn met name:

 • het IP-adres
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • de telkens verzonden hoeveelheid gegevens
 • website waarvan de opvraging afkomstig is
 • browsertype en browserversie
 • besturingssysteem

De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens zijn gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit.  f) AVG, om de weergave van de website in principe mogelijk te maken.

III. Cookies

1. Algemeen

Bij een bezoek aan onze website kunnen cookies op uw apparaat worden opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van een internetsite wordt aangemaakt en in de cache van het systeem van de gebruiker van de website wordt opgeslagen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren en evenmin virussen naar uw apparaat verzenden. De instantie die het cookie plaatst, kan daar wel bepaalde informatie uit afleiden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat het apparaat waarmee deze website werd opgevraagd, bij een volgend verzoek wordt herkend.

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u verhinderen dat er cookies worden geplaatst of de installatie daarvan beperken. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden of zelfs alle cookies blokkeren. Door cookies te blokkeren kan het zijn dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

2. Technisch noodzakelijke cookies/Sessiecookies

2.1 Borlabs

Onze website gebruikt technisch noodzakelijke cookies om de website technisch beschikbaar te stellen. Daarom gebruiken we onder meer het Borlabs Cookie, dat een technisch noodzakelijk cookie (borlabs-cookie) plaatst, om uw cookie-toestemming op te slaan.

Borlabs Cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens.

Onder het cookie “borlabs-cookie” worden de toestemmingen die u bij het bezoek van de website gaf opgeslagen. Wenst u uw toestemming in te trekken, dan volstaat het om het cookie in uw browser te wissen. Bij uw volgende bezoek aan de website wordt u opnieuw gevraagd of u met cookies instemt.

2.2 Google Tag Manager

Op onze website maken we gebruik van “Google Tag Manager”, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd). Google Tag Manager is een systeem om tags in te stellen en te beheren. Tags zijn codes die het aantal bezoekers van de website meten en het bezoekersgedrag te evalueren.

Google Tag Manager is een cookieloos domein en vergaart zelf geen persoonsgegevens. Google Tag Manager activeert andere tags die in bepaalde gevallen wel gegevens verzamelen, maar de dienst heeft geen toegang tot die gegevens.

Google Tag Manager dient om de Consent Management Tools die op deze pagina’s worden gebruikt correct te integreren. Wij hebben er een legitiem belang bij om d.m.v. JavaScript- en HTML-tags functionele tracking- en analysetools te implementeren, rekening houdend met de instellingen die de websitebezoekers hebben gekozen.

Werd op domein- of cookie-niveau een deactivering ingesteld, dan blijft die voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager werden geïmplementeerd gelden.

2.3 WordPress

We gebruiken de WordPress-plugin voor de meertaligheid van onze website en voor de daarin opgenomen formulieren.

Vooral bij het inloggen op de beheerinterface van WordPrress wordt het cookie “wordpress_test_cookie” aangebracht. Dat wordt uitsluitend gebruikt voor de actieve sessie en wordt verwijderd zodra u de browser afsluit.

Het cookie wordt niet gebruikt om gebruikers te evalueren.

3. Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics. Dit is een internetanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Met Google Analytics analyseren we het gebruiksgedrag van onze website. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Ons legitiem belang betreft het analyseren, optimaliseren en de economische exploitatie van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals o.a. IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie waarmee onze website wordt bezocht, wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics in ieder geval met de anonimiseringsfunctie (Google Analytics met de extensie “_anonymizeIP()”). Die functie zorgt ervoor dat Google het IP-adres al binnen de EU of de EER afkort.

Google gebruikt de gegevens die op die manier worden verzameld opnieuw om ons een evaluatie te bezorgen van het bezoek van onze website en van alle gebruiksactiviteiten op die website. Die gegevens kunnen verder worden gebruikt om bijkomende diensten te verstrekken die met het gebruik van onze website en van het internet verband houden.

Google verklaart uw IP-adres niet te koppelen aan andere gegevens. Daarnaast verstrekt Google op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners verdere informatie over de wetgeving op de gegevensbescherming, waaronder informatie over hoe u het gebruik van gegevens kunt voorkomen.

Ook stelt Google op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de een zogenaamde opt-out add-on en verdere informatie ter beschikking. Deze add-on kan met alle gangbare internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de  gegevens die Google verzamelt bij het bezoek van onze website. De add-on meldt JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het bezoek van onze website aan  Google Analytics mag worden overgemaakt. Dat belet evenwel niet dat er informatie aan ons of aan andere webanalyseservices kan worden overgemaakt. Of wij andere webanalyseservices gebruiken en welke dat zijn, staat eveneens in dit privacybeleid vermeld.

4. YouTube

Op onze website maken we gebruik van YouTube met de functie “uitgebreide privacymodus”. YouTube is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Volgens de informatie van YouTube zorgt het gebruik van de functie “uitgebreide privacymodus” ervoor dat de verderop nader omschreven gegevens pas aan de YouTube-server worden doorgegeven zodra u een video daadwerkelijk start. Zonder deze “uitgebreide privacymodus” wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS gemaakt zodra u onze websites met ingesloten YouTube-video oproept.

Bij het oproepen van onze website en om de embedfunctie van de video te activeren wordt uw IP-adres met datum en tijdstip verzonden. Het IP-adres kan niet worden toegewezen als u zich vóór u de webpagina oproept niet bij YouTube of een andere Google service heeft aangemeld of daar  permanent bent aangemeld. Bovendien wordt een verbinding gemaakt met het advertentienetwerk “DoubleClick” van Google. Bij het aanklikken van de video’s worden verdere gegevensverwerkingsprocessen geactiveerd waarop wij als website-exploitant geen invloed meer hebben.

Ten behoeve van de functionaliteit en om het gebruiksgedrag te analyseren brengt YouTube via uw internetbrowser permanente cookies op uw eindapparatuur aan. Bent u het met de verwerking niet eens dan kunt u via een instelling in uw internetbrowser verhinderen dat er cookies worden geplaatst. U kunt deze cookies vermijden door passende browserinstellingen en -extensies (Bron: YouTube “Activeren van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus voor ingesloten video’s”). Meer informatie over de integratie van YouTube-video’s treft u aan op de informatiepagina van YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=nl.

Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

IV. Service (vragen van klanten/gebruikers)

We verwerken uw gegevens als u met ons contact opneemt via bijvoorbeeld het contactformulier zodat wij uw verzoek kunnen verwerken.  Daartoe behoren de persoonsgegevens die u ons verstrekte en die voor de verwerking van uw verzoek noodzakelijk zijn. Die gegevens worden gewist wanneer ze voor de verwerking niet langer nodig zijn en wij niet langer onderworpen zijn aan wettelijke bewaartermijnen. 

De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 lit. b AVG.

V. Offerteaanvraag

U kunt op onze website een verzekeringsofferte aanvragen. Wij verwerken de persoonsgegevens bij een verzoek om een verzekering af te sluiten (informatie over een verzekeringsproduct en de prijs daarvan voorafgaand aan de aanvraag). Het gaat daarbij om gegevens die u ons via het formulier ter beschikking stelt, zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (telefoon, e-mailadres)
 • geteelde gewassen

De gegevens verzameld aan de hand van het formulier worden in een e-mail gegenereerd en overgemaakt aan de bevoegde buitendienst. Houd er rekening mee dat de e-mail en bijgevolg uw persoonsgegevens onversleuteld worden verzonden. Na ontvangst van uw aanvraag bezorgen wij u een bevestigingsmail.

Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst verwerken we die gegevens met het oog op de uitvoering van de  contractuele relatie, bijvoorbeeld voor het opstellen van de verzekeringspolis, het dagelijks beheer van de overeenkomst conform het teeltregister, de correspondentie of facturering.

De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 lit. b) AVG.

VI. Klantenportaal MijnVH

Als u al klant bij ons bent, kunt u na registratie gebruik maken van ons klantenportaal.

Daarvoor moet u in ieder geval een e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord en een vrij te kiezen gebruikersnaam opgeven. Verder hebben we ook volgende gegevens van u nodig:

 • Partner-nr. / Lidmaatschaps-nr.
 • Telefoon

De niet-verplichte gegevens om een account aan te maken staan op het registratieformulier aangeduid met een asterisk (“*”).

Wij passen voor registratie de zogenaamde double opt-in procedure toe; dat betekent dat u pas definitief geregistreerd bent nadat u uw registratie bevestigde door te klikken op de link in de bevestigingsmail die u van ons ontvangt. Uw registratie wordt automatisch uit onze database verwijderd als we binnen de 24 uur geen bevestiging van u ontvingen. De opgave van het e-mailadres is verplicht om u te kunnen koppelen aan de gegevens uit onze klantendatabase.

Eens uw registratie voltooid, kunt u via MijnVH bijvoorbeeld uw teelt invoeren. Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. b) AVG en art. 6 lid 1 lit. f) AVG. 

VII. Online solliciteren

Via de link in de rubriek vacatures kunt u bij ons online solliciteren.  Zodra u uw gegevens heeft geüpload wordt een e-mail met uw gegevens aangemaakt en verzonden naar een mailbox die wij speciaal voor sollicitaties creëerden. Alleen bevoegde medewerk(st)ers van de HR-afdeling en afdelingshoofden betrokken bij het sollicitatieproces hebben toegang tot deze mailbox. Houd er rekening mee dat de e-mail nu onversleuteld wordt verzonden. Bij online solliciteren verzamelen we uw persoonsgegevens met het oog op het doorlopen van de sollicitatieprocedure en de toepassing van precontractuele maatregelen.

Wordt er na afloop van de sollicitatie een arbeidsovereenkomst gesloten, dan slaan we de gegevens die u bij sollicitatie hebt verstrekt voor het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces op in uw personeelsdossier.

Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. b) AVG.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure van de zakelijke relatie; die geldt inclusief de periode voor de voorbereiding en de afwikkeling van een arbeidsovereenkomst. We bewaren uw gegevens tot maximaal 3 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure. Reden daarvoor is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om ons in te dekken tegen eventuele claims op grond van wettelijke voorschriften. Daarna zijn we verplicht uw gegevens te wissen of te anonimiseren. In dat geval kunnen we alleen in de vorm van metadata en voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld aandeel vrouwen of mannen in sollicitaties, aantal sollicitaties volgens periode, enz.) over deze gegevens beschikken.

Voor zover u daar actief en expliciet mee instemt, slaan we uw gegevens ook op in onze “Talentenpool”. Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. a) AVG.

VIII. Nieuwsbrief

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele content (hierna “Nieuwsbrief” genoemd) enkel als u daarmee instemde of dat wettelijk is toegelaten. Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens en van het e-mailadres en voor het gebruik ervan om de nieuwsbrieven toe te sturen te allen tijde herroepen. Als de inhoud van de nieuwsbrief bij registratie concreet wordt omschreven, is deze bepalend voor uw toestemming. Onze nieuwbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief hanteren wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin we u vragen uw registratie te bevestigen. Die bevestiging is nodig zodat niemand zich met vreemde e-mailadressen kan aanmelden. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces conform de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Daarbij worden tijdstip van registratie en bevestiging opgeslagen, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen van uw gegevens die bij de verzendprovider zijn opgeslagen, worden geregistreerd.

De nieuwsbrieven worden verstuurd via MailPoet, een product van Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Frankrijk. Het privacybeleid van de dienstverlener die voor de verzending instaat, treft u aan op: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/. De dienstverlener die instaat voor het verzenden, MailPoet, kan uw gegevens in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker te koppelen, gebruiken om de eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisering van de mailing en weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt uw gegevens echter niet om u zelf aan te schrijven en maakt ze evenmin over aan derden.

We kunnen onze nieuwsbriefcampagnes analyseren met behulp van MailPoet. De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde “web-beacon”. Dit is een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief door onze server wordt opgevraagd of desgevallend door de server van de verzendprovider als wij een beroep doen op zijn diensten. Bij die opvraging wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging.

Die informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de services op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag volgens de locatie van opvraging (die kan worden bepaald met het IP-adres) of de toegangstijden. Wij verzamelen o.m. statistische gegevens over het feit of en wanneer de nieuwsbrieven worden geopend en welke links worden aangeklikt. Die informatie kan om technische redenen worden toegewezen aan de afzonderlijke ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling noch de bedoeling van de verzendprovider op wie wij een beroep doen om individuele gebruikers te observeren. Deze analyses dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze content daaraan aan te passen of om onze gebruikers verschillende content afgestemd op hun interesse te bezorgen.

IX. Sociale Media

Wij maken op onze website ook promotie voor onze aanwezigheid op onderstaande sociale netwerken. Die kunnen via een grafische voorstelling van het respectieve netwerk voorzien van een link rechtstreeks worden opgeroepen.

Het gebruik van een grafische voorstelling met link voorkomt dat er bij het bezoek aan een webpagina met sociale media functie automatisch een verbinding met de server van het sociale netwerk wordt gemaakt om een grafische voorstelling van het betreffende netwerk te tonen. Pas nadat u op de link klikte, wordt u doorverbonden met de website van de betreffende aanbieder, zodat pas dan alle gebruikersinformatie aan de betreffende provider wordt overgemaakt. De informatie over de wijze waarop uw gegevens bij gebruik van websites van andere aanbieders worden verwerkt, leest u in het respectieve privacybeleid van die aanbieder.

De respectieve netwerken verzamelen pas  informatie over de gebruiker nadat die werd doorverbonden. Daarbij kunnen we niet uitsluiten dat de gegevens die zo worden verzameld in de VS worden verwerkt.

Het gaat in eerste instantie om gegevens zoals IP-adres, datum, tijdstip en de bezochte pagina. Is de gebruiker op dat ogenblik op zijn gebruikersaccount van het respectieve netwerk aangemeld, dan kan de netwerkexploitant eventueel de verzamelde informatie van dat concrete bezoek van de gebruiker aan de persoonlijke account van de gebruiker toewijzen. Interageert de gebruiker via een knop “Delen” van het respectieve netwerk, dan kunnen deze gegevens in de persoonlijke account van de gebruiker worden opgeslagen en desgevallend openbaar worden gemaakt. Wil de gebruiker voorkomen dat de verzamelde gegevens rechtstreeks worden gekoppeld aan zijn gebruikersaccount, dan moet hij zich afmelden voordat hij op de grafische voorstelling klikt. U kunt de betreffende gebruikersaccount dienovereenkomstig configureren.

De volgende sociale netwerken zijn in onze site geïntegreerd door middel van links:

Facebook

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA,

Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA,

Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

TikTok

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, een dochteronderneming van Beijing Bytedance Technology Ltd

XI. Google services

1. Google Maps

Google Maps is in onze website ingesloten, bv. voor een weerwidget. Dit is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Om uw gegevens tijdens het bezoek aan onze website bijkomend te beschermen is slechts een ingeperkte versie van Google Maps ingesloten die enkel via een HTML-link toegankelijk is.  Dat zorgt ervoor dat er bij het oproepen van onze website nog geen verbinding met de servers van Google wordt gemaakt en uw gegevens niet aan Google worden overgemaakt. Pas nadat u de plug-ins activeert en daarmee toestemming geeft voor de gegevensoverdracht, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google, zodat u uw route naar ons kunt plannen. Functioneel gezien stemt de integratie van Google Maps overeen met een hyperlink zodat wij, noch Google op onze website gegevens van u verzamelen.

Voor het doel en de omvang van de datavergaring en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals voor uw desbetreffende rechten en het instellen van opties ter bescherming van uw privacy verwijzen we u naar het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl.

2. Google Web Fonts

We gebruiken “Google Web Fonts” op onze website, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd). Met Google Web Fonts kunnen we externe fonts, zogenaamde Google Fonts, gebruiken. Hiervoor laadt uw browser bij het bezoek van onze site de benodigde Google Fonts in de browsercache. Dit is nodig zodat uw browser de weergave van onze teksten optisch kan verbeteren. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt voor weergave.

Deze weblettertypes worden geïntegreerd door een serveroproep, meestal een Google-server in de VS. Hierdoor wordt dan aan de Facebook-server meegedeeld welke van onze webpagina’s u bezocht heeft. Google slaat ook het IP-adres van de browser op uw apparaat op. We hebben geen invloed op de reikwijdte en het verder gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van Google Web Fonts verzamelt en verwerkt.

We gebruiken Google Web Fonts voor optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website voor u te verbeteren en het ontwerp gebruiksvriendelijker te maken. Dit is ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van bovengenoemde gegevens door Google. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f) AVG.

Informatie van derden: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl .

XII. Wedstrijd

Via onze website kunt u deelnemen aan wedstrijden die we organiseren, zoals onze jaarlijkse fotowedstrijd. Als u aan een van onze wedstrijden deelneemt, verwerken we uw gegevens niet zonder uw verdere toestemming en uiteraard alleen voor het uitvoeren en verwerken van de betreffende wedstrijd.

Bij de verwerking van de wedstrijd bezorgen we uw gegevens aan het transportbedrijf belast met de levering van de goederen of aan een financiële dienstverlener, voor zover dat voor de levering of betaling van uw prijs vereist is.  Als uw gegevens als winnaar openbaar worden gemaakt, wordt u daarvan in het kader van de toestemmingsverklaring van geïnformeerd.

De wettelijke basis voor de overdracht van de gegevens is in dat geval art. 6 lid 1 lit. b) AVG.

U kunt uw toestemming met de verwerking van de gegevens om deel te nemen aan onze wedstrijden conform art. 7 lid 3 AVG op ieder ogenblik en met inwerkingtreding in de toekomst te allen tijde herroepen. Het volstaat ons gewoon van uw herroeping op de hoogte te stellen.

XIV. Webhost

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener, nl. de firma IOS Solutions Services GmbH Humboldtstr. 103, 90459 Nürnberg. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de host opgeslagen.  Dit gaat voornamelijk om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot de website en andere via een website gegenereerde gegevens.

De webhost wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met u als gebruiker (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f AVG).

Onze host verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit voor de uitvoering van zijn serviceverplichtingen vereist is en zal onze instructies met betrekking tot die gegevens opvolgen.

C. Ontvangers van uw gegevens

Voor de werking van de website en de aangeboden diensten verschaft VEREINIGTE HAGEL alle instanties toegang tot uw gegevens die dit voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen nodig hebben.

In sommige gevallen zetten we derden, zogenaamde orderverwerkers in die voor de eerder genoemde doeleinden toegang tot uw gegevens hebben. Om te waarborgen dat uw gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving worden verwerkt sloten we overeenkomstig art. 28 AVG een orderverwerkingsovereenkomst met de dienstverleners op wie we een beroep doen.

Daarnaast bestaan volgende categorieën ontvangers van uw  persoonsgegevens:

a) verzekeringstussenpersonen, verzekeringsconsulenten en agenten

Laat u zich voor uw verzekeringscontracten bijstaan door een  verzekeringstussenpersoon (verzekeringsvertegenwoordiger of makelaar) of een adviseur of door medewerkers van de buitendienst van de verzekering of door een persoon die u helpt bij de teeltaangifte, verwerken die personen de adres- en contactgegevens en de aanvraag-, contract- en schadegegevens die vereist zijn om een contract te sluiten en uit te voeren. Wij maken bevoegde personen uit de verzekeringsdistributie gegevens over in zoverre zij die informatie nodig hebben om u te begeleiden en te adviseren in uw verzekeringszaken. Wenst u na het sluiten van het contract niet langer te worden bijgestaan door de oorspronkelijke tussenpersoon, dan kunt u uw herroepingsrecht doen gelden. Dat is ook het geval als de persoon die uw dossier behandelt om andere redenen wijzigt, bijvoorbeeld omdat hij of zij niet langer voor ons werkt. Wij stellen u dan een nieuwe  tussenpersoon voor, aan wie we de vereiste gegevens overmaken zodat die uw dossier naar behoren kan behandelen. Gegevens aan de verzekeringsdistributie (bv.  verzekeringstussenpersonen) worden in principe in het kader van een algemene belangenafweging of op wettelijke basis overgemaakt

b) Externe contractanten en dienstverleners

Voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen doen wij soms een beroep op andere ondernemingen. Onder contractanten worden dienstverleners bedoeld actief op het vlak van IT, drukwerk en verzenddiensten of weerdiensten.

c) Overheden en andere instanties met publiekrechtelijke taken

We bezorgen uw gegevens aan overheden en andere instanties met publiekrechtelijke taken wanneer we daar wettelijk of contractueel toe gerechtigd of verplicht zijn. Dergelijke gegevensopdracht kan op aanvraag van een overheid. Andere ontvangers van gegevens kunnen die instanties zijn waarvoor u met de gegevensoverdracht en de gegevensverwerking instemde.

D. Derde landen

Wij verwerken uw persoonsgegevens deels buiten de Europese Unie, in een zogenaamd derde land (vb. Zwitserland). De verwerking vindt alleen plaats in dat derde land voor zover daarmee een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie art. 45 AVG werd gesloten en de ontvanger passende waarborgen (art. 46 AVG) of interne privacyvoorschriften (art. 47 AVG) kan aantonen.

E. Duur van de gegevensopslag

Wij wissen uw gegevens zodra ze voor de hiervoor genoemde doeleinden niet langer nodig zijn. De kans bestaat dat we persoonsgegevens moeten bewaren voor de periode waarin claims tegen ons kunnen worden ingesteld. De wettelijke verjaringstermijn bedraagt maximaal 30 jaar, de reguliere verjaringstermijn volgens het Burgerlijk Wetboek 3 jaar.

We slaan uw gegevens ook op voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn. Overeenkomstige bewijs- en bewaarverplichtingen vloeien onder meer voort uit het Wetboek van Koophandel (HGB) en het Belastingwetboek (AO). De bewaartermijnen bedragen maximaal 10 jaar.

F. Uw rechten

U kunt als betrokkene op bovengenoemde adressen informatie opvragen over de over u opgeslagen gegevens (art. 15 AVG). Verder heeft u overeenkomstig art. 16 AVG het recht om rectificatie van uw gegevens, of op grond van artikel 17 AVG om de wissing van uw gegevens te vragen. In overeenstemming met art. 18 AVG heeft u ook het recht om de verwerking van uw gegevens onder de daarin vermelde voorwaarden te beperken. Overeenkomstig art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

U hebt conform art. 77 AVG bovendien recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is: Hessischer Landesschutzbeauftragter, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden (tel. +49(0)611-14080; e-mail: poststelle@datenschutz-hessen.de).

G. Recht van herroeping

Voor zover u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft gegeven, kunt u die te allen tijde herroepen, art. 7 lid 3 AVG. Dergelijke herroeping maakt de wettigheid van de verwerking met terugwerkende kracht echter niet ongedaan.

H. Recht van bezwaar

Verwerken we uw gegevens om gerechtvaardigde belangen te behartigen, dan kunt u bezwaar tegen deze verwerking maken op gronden die met uw bijzondere situatie verband houden, art. 21 AVG. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet langer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Status 01-2023