Skip to main content

Invulinstructie gecombineerde opgave

Tegemoetkoming Brede Weersverzekering

Wegens veranderende regelgeving willen wij u informeren over de Brede Weersverzekering. U ontvangt alleen tegemoetkoming op de percelen opgegeven op de Gecombineerde Opgave. U komt in aanmerking voor overheidssubsidie, mits u als teler uiterlijk 15 mei de subsidie hebt aangevraagd via de Gecombineerde Opgave van 2024 (NB: advies is altijd het vakje aan te vinken, het verplicht u tot niets) èn als uiterlijk 15 oktober de volledige premie aan VEREINIGTE HAGEL is voldaan.

Uitbetaling RVO.NL

De overheidssubsidie op de Brede Weersverzekering is maximaal 63,7%. Voor 2023 is de subsidie voor de Brede Weersverzekering totaal €17,5 mln. beschikbaar gesteld. Als dit subsidieplafond wordt overschreden, wordt er naar rato ingehouden op de subsidie. De uitbetaling van de subsidie door RVO.NL vindt normaliter plaats in de maand december.

Aanvinken machtiging

Als u een machtiging afgeeft, wordt de subsidie rechtstreeks aan de verzekeraar uitbetaald. VEREINIGTE HAGEL brengt u de netto-premie in rekening. Kiest u ervoor de subsidie zelf te ontvangen, dan brengen wij u de bruto-premie in rekening.

De volgende stappen zijn belangrijk:

Tegemoetkoming premie Brede Weersverzekering? Antwoordt met: JA Bij welke verzekeraar(s) heeft u voor uw percelen? Vink uw verzekeraar aan: Vereinigte Hagel Wanneer het perceel gezaaid of geplant is voor 15 mei dan NEE aanvinken. Wanneer het perceel na 15 mei ingezaaid of geplant wordt en na 15 mei in gebruik komt dan kunt u voor deze hectares JA invullen. Vul per verzekeraar de oppervlakte in van de percelen die u niet op 15 mei 2024 in gebruik had en na 15 mei wel in gebruik heeft: ….aantal ha. Uitbetaling tegemoetkoming aan verzekeraar: ik machtig RVO.NL om de tegemoetkoming uit te betalen aan mijn verzekeraar(s). Bij aanvinken brengen wij de netto premie in rekening. Bij niet aanvinken brengen wij de bruto premie in rekening en ontvangt u de tegemoetkoming. Per perceel vinkt u vervolgens “Brede Weersverzekeringaan. Let op! Bij elk perceel moet u telkens Brede Weersverzekering aanvinken.

Opgave (huur)percelen Gecombineerde Opgave.

Percelen verzekerd in de Brede Weersverzekering moeten één op één overeenkomen met de Gecombineerde Opgave. Wij ontvangen als verzekeraar graag zo spoedig mogelijk een kopie van de Gecombineerde Opgave (G.O.), wij zorgen ervoor dat uw verzekerde percelen overeenkomen met uw percelen op de G.O.

  1. Tegemoetkoming premie Brede Weersverzekering? Antwoordt met: JA
  • Bij welke verzekeraar(s) heeft u voor uw percelen? Vink uw verzekeraar aan: Vereinigte Hagel
  • Wanneer het perceel gezaaid of geplant is voor 15 mei dan NEE aanvinken. Wanneer het perceel na 15 mei ingezaaid of geplant wordt en na 15 mei in gebruik komt dan kunt u voor deze hectares JA invullen.
  • Vul per verzekeraar de oppervlakte in van de percelen die u niet op 15 mei 2024 in gebruik had en na 15 mei wel in gebruik heeft: …aantal ha.
  • Uitbetaling tegemoetkoming aan verzekeraar: ik machtig RVO.NL om de tegemoetkoming uit te betalen aan mijn verzekeraar(s). Bij aanvinken brengen wij de netto premie in rekening. Bij niet aanvinken brengen wij de bruto premie in rekening en ontvangt u de tegemoetkoming.
  • Per perceel kunt u aanvinken “Brede Weersverzekering”.  Een perceel te veel aanvinken verplicht u tot niets. Vergeet u een perceel aan te vinken, dan ontvangt u geen tegemoetkoming op dat perceel. Ons advies is om alle percelen aan te vinken.