Skip to main content

VEREINIGTE HAGEL – Vestiging Nederland

Elzenlaan 11 – SMILDE
Postbus 7 – 9422 ZG SMILDE
Tel.: +31 (0)592 415 581

Nederland
info@vereinigte-hagel.nl      

Voor akker- en tuinbouw in België kunt u contact opnemen met Daan Dessomviele via:

 d.dessomviele@vereinigte-hagel.be of bel met: +32 (0)479-017025

Voor fruit-, wijn- en sierteelten in België kunt u contact opnemen met Dirk de Jaeger via:

d.dejaeger@vereinigte-hagel.be of bel naar: +32 (0)496-364040

Klachtenbehandeling

Klachten en geschillen in verband met de totstandkoming en uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de vestiging in Smilde. Indien wij uw verzoek niet naar tevredenheid hebben beantwoord, kunt u als consument zich wenden tot het Klachten instituut financiële dienstverlening (Kifid). Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, www.kifid.nl.