Skip to main content

VEREINIGTE HAGEL – Vestiging Nederland

Elzenlaan 11 – SMILDE
Postbus 7 – 9422 ZG SMILDE
Tel.: +31 (0)592 415 581

Nederland
info@vereinigte-hagel.nl      

Voor akker- en tuinbouw in België kunt u contact opnemen met Daan Dessomviele via:

 d.dessomviele@vereinigte-hagel.be of bel met: +32 (0)479-017025

Voor fruit-, wijn- en sierteelten in België kunt u contact opnemen met Dirk de Jaeger via:

d.dejaeger@vereinigte-hagel.be of bel naar: +32 (0)496-364040

Klachtenbehandeling Nederland

Klachten en geschillen in verband met de totstandkoming en uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de vestiging in Smilde. Indien wij uw verzoek niet naar tevredenheid hebben beantwoord, kunt u als consument zich wenden tot het Klachten instituut financiële dienstverlening (Kifid). Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, www.kifid.nl.

Klachtenbehandeling België

Klachten en geschillen in verband met de totstandkoming en uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de vestiging in Smilde. Indien wij uw verzoek niet naar tevredenheid hebben beantwoord, kunt u als consument zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen. de Meeûssquare 35 1000 Brussel, https://www.ombudsman-insurance.be/nl/