Skip to main content

Vita Baumane – LATRAPS sējumu apdrošināšanas vadītāja:

“Klimata pārmaiņu rezultātā, arvien biežāk laikapstākļi nodara postījumus kultūraugiem. Iespēja, kā lauksaimniekam mazināt postošo klimata procesu ietekmi uz saimniecības pasargāšanu no lieliem zaudējumiem neiegūstot plānoto ražu, ir apdrošināt sējumus.  Ir vērts skatīties uz to kā risku vadības rīku, lai saglabātu saimniecības ekonomisko stabilitāti, kad netiek iegūta plānotā raža mainīgo un brīžam ekstrēmo laikapstākļu dēļ.”

Šobrīd, no vienas puses ģeopolitisko notikumu iespaidā, pieaugušas izejvielu cenas un Zemkopības ministrija lēmusi par atbalsta apmēra daļējai polišu segšanai samazināšanu no 70% uz 50% no attiecināmo izmaksu summas, jo lauku attīstības bloka kopējais finansējums ir būtiski mazāks, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.

No otras puses statistiski redzam, ka, mainoties klimatam, pieaug zaudējumu gadījumu skaits un apmērs. Kā izklāstīts interneta vietnē www.bauernveband.de: “Klimats nav aktuālās dienas laikapstākļi, bet uzskaites dati par pēdējiem 30 gadiem. Lai gan klimatu raksturo tie paši parametri, kas laikapstākļus, piemēram, temperatūra, nokrišņi, vēja ātrums un gaisa mitrums, ja ir mainījušās šo parametru vidējās vērtības, ekstremālas parādības kļūst biežākas.

Veģetācijas  periods kopš 60. gadiem ir pagarinājies apmēram par 2 nedēļām. No vienas puses augiem ir garāks periods augšanai un ražas briedināšanai, no otras puses pieaug pavasara salnu risks un raža biežāk ir apdraudēta.

Līdz ar temperatūras paaugstināšanos pieaug karstuma viļņu un sausuma risks, kas nes līdzi spēcīgas vētras ar lietusgāzēm un krusu.

Daudzas nākotnes prognozes paredz, ka pieaugs arī kailsala draudi ziemā.”

Šobrīd ļoti jāizsver kā mazināt augšminēto faktoru – gan ekonomisko, gan klimatisko ietekmi, lai saimniekošana būtu ilgtspējīga.

VH Latvija apdrošināšanas risinājumi nodrošina segumu būtiskākajiem laikapstākļu riskiem!