Skip to main content

Secufarm® 1

apdrošināšana pret krusas risku

Secufarm® 3

apdrošināšana pret krusas, vētras un lietusgāžu riskiem

Secufarm® 4

apdrošināšana pret nelabvēlīgiem ziemošanas apstākļiem, krusas, vētras un lietusgāžu riskiem

*Papildriski – uguns, pavasara salnas, katastrofāls sausums, ilgstošas lietavas.

Par papildrisku iekļaušanu polisē konsultējieties ar savu apdrošināšanas pārstāvi.

Kontakti

Vita Baumane

Sējumu apdrošināšanas vadītāja
Mob. tālr.: +371 26160545
vita.baumane@latraps.lv

Jānis Pētersons

Sējumu apdrošināšanas speciālists Kurzemē/Zemgalē
Mob. tālr.: +371 29506979
janis.petersons@latraps.lv

Dace Ščucka

Sējumu apdrošināšanas speciālists Vidzemē/Latgalē
Mob. tālr.: +371 27087550
dace.scucka@latraps.lv

Latvija žemėlapį

Atbalsts sējumu un stādījumu apdrošināšanas polisēm

Plānotā atbalsta intensitāte no 2023. gada: 50% no apdrošināšanas polises attiecināmajiem iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro par vienu hektāru.

Apdrošināmie riski

Ja iestājies apdrošināšanas gadījums – kā rīkoties?

Apdrošināmās augkopības kultūras

Saistošie dokumenti

Statūti & apdrošināšanas noteikumi

Noteikumi – īpašās kultūras augli un dārzeņi