Skip to main content

Apdrošināšanas pieteikuma forma

  *Obligāti aizpildāmie lauki

  Telefons

  Mobilais telefons

  Mani interesē sekojošs piedāvājums:

  Mani interesē sekojoši papildriski:

  **Norādiet hektārvērtību, EUR/ha
  Piemērs: sagaidāmā kviešu raža 5t/ha x plānotā
  realizācijas cena 155 EUR/t = 750EUR. Vērtibu
  noapaļojiet un veselos simtos (800) ierakstiet logā!

  Kultūraugu saraksts*

  Bioloģiskā saimniecība:

  Priecājamies, ka interesējaties par mūsu piedāvājumu. Datu aizsardzība mums ir svarīga.

  Par piekrišanu personas datu apstrādei: ja sniedzat mums savus personas datus, izmantojot šo piedāvājuma pieprasījuma veidlapu, tas tiek darīts brīvprātīgi. Mēs izmantosim sniegto informāciju, lai apstrādātu pieteikumu, pamatojoties uz Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punktu. Ja atsauksiet savu piekrišanu, Jūsu dati vairs netiks izmantoti mērķim, kuram bijāt piekritis. Iesniegtie dati tiek dzēsti, tiklīdz to apstrādes mērķis vairs nav spēkā un nav spēkā cits tiesisks pamats, piemēram, datu apstrāde līguma izpildei. Dati tiek glabāti konkrētu laika periodu ciktāl to nosaka likums un pēc noteiktā perioda beigām tiek dzēsti.