Skip to main content

Započele prve isplate šteta u sezoni osiguranja 2022.

Sa 10.06.2022. započeli smo sa prvim isplatama šteta o ovoj sezoni osiguranja.

I nadalje dokazujemo najviši stupanj poštivanja prema našim osiguranicima i njihovoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kao što smo i do sada uvijek u potpunosti isplatili sve štete tijekom poslovne godine i time na vrijeme izvršili sve svoje obveze prema našim članovima, poljoprivrednim proizvođačima,

nastavljamo sa istom praksom i u 2022. godini.