U slučaju štete tu smo za Vas!

U slučaju prijave štete molimo da pošaljete prijavu na e-poštu: prijava@vh-hrvatska.hr ili nazovite svoga prodajnog savjetnika.

Vaš suradnik u slučaju štete