Skip to main content

Zamjena flote službenih vozila

Završetkom sezone osiguranja 2023. završili smo i zamjenu flote službenih vozila,a kako bi na vrijeme bili spremni i na raspolaganju našim osiguranicima za novu sezonu osiguranja koja je pred nama.

Raduje nas i dalje biti na raspolaganju svim našim strankama, od procesa prodaje do procjene šteta.  

Vaša VH Hrvatska