Skip to main content

Zabilježen veći broj šteta od kasnog mraza u ovoj sezoni osiguranja

 

Za sezonu kasnog mraza u Hrvatskoj možemo reći da je sada iza nas.

Kao dan sa najvećim štetnim intenzitetom sa kasnim mrazom ove sezone možemo istaći 22.04., a koji je napravio više štete u kontinentalnom dijelu zemlje na voćnjacima i vinogradima, ali i u Dalmaciji i to ponegdje i sa 100% štete.

Ono što ovu godinu razlikuje, je to da smo paralelno sa kasnim mrazom imali i dane sa nastupom olujnog vjetra, te udara tuče, što u periodu kada se ugovara osiguranje usjeva i nasada daje dodatnu dinamiku ovoj sezoni.

Očigledne klimatske promjene pokazuju da sa ugovaranjem svog osiguranja u godini, treba početi čim prije, kada je već ionako poznat sjetveni plan, jer se odlaganjem ugovaranja za svibanj ili lipanj čak, samo dovodi u pitanje financijski opstanak poljoprivrednog gospodarstva, a ništa se pri tome ne štedi.

VH Hrvatska je sve svoje predprocjene obavila i notirala zatečeno stanje.

Kao i svake godine do sada, svi naši osiguranici će biti naknađeni nakon završnih procjena štete pred berbu, bez ikakvih problema.

Vaša VH Hrvatska