Skip to main content

Predprocjene šteta od mraza na voćnjacima u punom pogonu

Iako su se već početkom ožujka jutarnje temperature počele spuštati ispod nula celzijusa, koje su prouzročile prve štete na voćnjacima na ranim sortama, najozbiljniji pad temperatura je zabilježen takorekući na cijelom području RH i većem dijelu EU tek tijekom prošlog tjedna.

U ovom trenutku najveća oštećenja cvijeta od smrzavanja su na ranim nasadima marelica, bresaka i nektarina. Na ostalim voćarskim kulturama je slika štete raznolika, od nasada sa skoro potpuno neoštećenim cvjetovima, do voćnih sorata sa brojem smrznutih cvjetova i preko 50%.

Međutim, tek na završnim procjenama štete koje slijede pred berbu će se preciznije znati kolika je ukupna šteta na količini i kvaliteti uroda, a uslijed djelovanja niskih temperatura proteklih dana, ali u ovom trenutku se zasigurno ne može govoriti o katastrofalnim štetama.

Velik broj naših procjenitelja šteta su svakodnevno na terenu, obzirom na velik portfelj voćara koje vodimo, a kako bi zabilježili stanje uroda voćnjaka svih prijavljenih šteta.

I nadalje pokazujemo i u praksi velikom broju naših osiguranika, kako je VH Hrvatska osiguravajuće društvo na koje se možete osloniti i kada je najteže.

Vaša VH Hrvatska