Skip to main content

Početak nove sezone osiguranja poljoprivrednih kultura 2024.

Protekli tjedan smo započeli sa novom sezonom osiguranja usjeva i nasada.

Poučeni vrlo visokim štetama iz ljeta prošle godine na svojim poljoprivrednim kulturama, poljoprivrednici su već od početka godine započeli sa upitima i ugovaranjem pokrića za osiguranje svoje proizvodnje, svakako u ovom dijelu godine sa akcentom na voćnjacima i vinogradima.

Sustav VH Hrvatske je spreman za prihvat u osiguranje, a u vrlom skorom roku očekujemo i objavu Pravilnika o Intervenciji 76.01, koji će definirati pravila za potporu za premiju osiguranja u 2024. godini.