Skip to main content

Početak nove sezone osiguranja 2023.

Počevši od 02. siječnja 2023., započeli smo sa novom sezonom osiguranja usjeva i nasada, prihvatom voća i vinove loze od rizika kasnog mraza, ali i ostalih opasnosti.

Pozivamo Vas već danas da zatražite izračun osiguranja za svoje nasade i na vrijeme riješite svoje potrebe za osiguranjem svoje poljoprivredne proizvodnje.

Vaša VH Hrvatska