Skip to main content

I nadalje isplaćujemo 100% odštete kod totalne štete svim ratarima i vinogradarima kod udara tuče, oluje, poplave, požara i udara groma

Nakon odlično odrađenog prihvata naših voćara u osiguranje, sa naglaskom na osiguranje od kasnog mraza, nastavljamo sa prihvatom u osiguranje svih ratara, vinogradara i povrtlara.

Obzirom da se velik broj naših ratara već sprema za proljetnu sjetvu, te su im poznate sve kulture koje namjeravaju sijati, započeli smo prihvat svih ratarskih kultura u osiguranje. Nastavno na njih, i vinogradari su započeli zaključivati police osiguranja svojih nasada kako bi pravodobno i na vrijeme obavili taj iznimno važan korak u zaštiti svojeg uroda i prihoda, kako od rizika mraza, tako i od ostalih rizika.

VH Hrvatska nastavlja sa dosadašnjom praksom, tj. isplate 100% iznosa osiguranja (osigurane svote) u slučaju totalne štete od udara tuče, oluje, poplave, požara i udara groma, na svim ratarskim kulturama, te vinogradima-na urodu grožđa.

Pozivamo ratare i vinogradare, a nakon njih i povrtlare, da nam se pravodobno jave kako bi osigurali zaštitu svojih usjeva i nasada na kvalitetan način.

Stojimo Vam na raspolaganju,

Vaša VH Hrvatska