Groenten

Van bloemkool tot prei tot courgettes, meer dan 50 verschillende soorten groenten zijn verzekerd bij de Verenigde Hagel. Niet alleen kwantitatieve verliezen zijn gedekt, maar ook kwaliteitsschade. Slechts enkele inslagen van hagel of andere beschadigingen zijn voldoende om niet meer aan de markteisen en kunnen voldoen. Met als resultaat dat de groente niet meer (goed) verkocht kan worden. Onze brede weersverzekering dekt de weerrisico’s vanaf het zaaien of planten tot en met de oogst.