Skip to main content
1824

Dr. Heinrich Wilhelm Leberecht Crusius

1824
Oprichting van de Leipziger Hagel

In 1824 werd in Leipzig een nieuw bedrijf opgericht onder de naam “Hagelschadeverzekeringsmaatschappij in het koninkrijk Saksen” om de lokale boeren een verzekering te bieden voor hun gewassen…

1869

Kaart Noord-Duitsebond

1869
Oprichting van de Norddeutsche Hagel

Het begin van Norddeutsche Hagel gaat terug tot de tijd dat de naamloze vennootschappen die lang de markt hadden gedomineerd, een steeds willekeuriger premiebeleid gingen voeren…

1984
1984
De hagelstorm van München

Aan het begin van de jaren 1980 vertroebelden extreem hoge hagelschades het beeld. Hoewel Norddeutsche Hagel het verzekerde bedrag kon verhogen tot 4,3 miljard Duitse Mark, was de schadebeeld negatief…

1989
1989
Hereniging en het vertrek naar de nieuwe deelstaten. Opname van het land Luxemburg in het bedrijf.

Op 9 november 1989 opende de voormalige DDR de Duitse binnengrens en een klein jaar later, op 3 oktober 1990, volgde de hereniging…

1992

Ray MacSharry

1992
Mac Sharry hervorming

Al in 1992 werd het steeds duidelijker dat de plannen van de Ierse EU-commissaris Ray Mac Sharry werkelijkheid zouden worden…

1993
1993
Oprichting van VEREINIGTEN HAGEL

Tijdens een bijeenkomst tussen de Raden van Bestuur van de twee bedrijven (Hans-Werner Niere en Dr. Rainer Langner voor Norddeutsche Hagel en Dr. Heinrich Wendt en Claus von Holn voor Leipziger Hagel)…

1995

Kantoor Gartenbau-Versicherung in Wiesbaden

1995
Oprichting van de AgroRisk Groep

De fusie tot VEREINIGTEN HAGEL leidde niet alleen tot een verbetering van de marktpositie, maar blies ook de in 1972 afgebroken samenwerking tussen Norddeutsche Hagel en Gartenbau-Versicherung (voorheen Gärtnerhagel) nieuw leven in.

2007
2007
Oprichting van de vestiging in Nederland

Hoewel de landbouw een relatief klein percentage van het BBP uitmaakt, is het toch een belangrijke factor in de Nederlandse economie. Door de kleine oppervlakte van het land is de landbouw zeer intensief…

2014
2014
Introductie van het mobiele digitale schaderegelingssysteem MODIS

Door de uitbreiding van de productportefeuille en het werkgebied in de afgelopen 20 jaar, maar ook door wettelijke vereisten, zijn interne administratieve processen onderhevig aan voortdurende veranderingen en noodzakelijke aanpassingen…

2020
2020
Het oprichten van het merk Meteosol®

De toename van extreme weersomstandigheden stelt ons voor nieuwe uitdagingen op het gebied van intern risicobeheer…

2024
2024
Introductie van een nieuw CRM-systeem

200 jaar VEREINIGTE HAGEL doet ons stilstaan en met dankbaarheid terugkijken op wat we hebben bereikt…