Augļi & dārzeņi

Augļkopībā un dārzeņkopībā ir jāizpilda augstas kvalitātes prasības. Pat nelielu bojājumu dēļ, kas radušies krusas ietekmē, augļus un dārzeņus var nākties realizēt par ievērojami zemāku cenu vai realizācija vairs nav iespējama. Apdrošināšanas segums attieksies gan uz ražas kvantitatīvajiem zudumiem, gan uz kvalitātes rādītājiem.

Augļi

Dārzeņi

Secufarm®

Iestājies zaudējumu gadījums – kā rīkoties?