Apdrošināmie riski

Apdrošinoties pie mums Jūs varat izvēlēties kultūraugam atbilstošāko Secufarm® pamatproduktu. Ja audzējat kultūraugus no dažādām augu grupām,  tad katrai no tām varat piemērot atšķirīgus Secufarm® pamatproduktus. Pamatproduktus varat kombinēt ar dažādiem papildriskiem.

Secufarm® – katrai kultūraugu grupai ir iespējams izvēlēties saistošāko Secufarm®produktu. Pamatproduktu iespējams kombinēt ar dažādiem papildriskiem.

Krusa

Krusa ir cieti nokrišņi ledus graudu veidā, kuru diametrs ir vismaz 5 mm.

Ja krusa augkopības kultūrām jau agrīnās augu attīstības stadijās nodauza auga daļas vai stipri aizlauž tās, tad augi vairs nevar izveidot pilnu ražas potenciālu. Ja krusa augus bojā vēlākā augu augšanas posmā, tad nereti pilnībā tiek nodauzīta auga ražojošā daļa. Īsi pirms novākšanas krusa “izkuļ” jau nobriedušo ražu, radot milzīgus zaudējumus.

Vētra

Vētra ir laikapstākļu izraisīta gaisa kustība ar minimālo vēja ātrumu 8 pēc Boforta skalas (17,3 m/s).

Vētra var radīt augiem daudzveidīgus bojājumus. Augu augšanas sākumposmā pastāv vēja erozijas risks – tiek atkailinātas augu saknes vai, tieši pretēji, augi tiek apbērti ar augsni, kas noved pie augu atmiršanas. Ir iespējams, ka vēja nestie smilšu graudiņi burtiski novīlē nesen sadīgušus augus. Vēlākās augu augšanas stadijās augi var tikt aizlauzti, kā arī augiem sitoties vienam pret otru var tik “izkultas” sēklas.Augļkopībā stipra vēja rezultātā augļiem, vienam pret otru sitoties, parādās berzes vietas, kas rada augļu kvalitātes samazināšanos.

Lietusgāzes

Lietusgāzes ir īslaicīgi, spēcīgi nokrišņi, kad 15 minūšu laikā nolīst vairāk kā 15 mm/m2 vai 24 stundu laikā – vairāk kā 50 mm/m2.

Lietusgāzes īpaši bīstamas ir augiem to agrīnā attīstības stadijā. Lietusgāžu rezultātā radusies augsnes garoza var traucēt augu sadīgšanu. Augi var tikt izskaloti, aizskaloti vai apbērti ar augsnes sanesām. Kartupeļu stādījumos noskalotas augsnes rezultātā, pastiprināti veidojas zaļie bumbuļi.

Nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi

Nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi – gaisa temperatūras pazemināšanās zem 0 °C.

Nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu rezultātā augi ziemāju sējumos var izsust zem sniega segas vai tikt izcilāti, kā arī atmirt sala vai mainīga sala ietekmē.

Uguns

Uguns ir apdrošināto kultūraugu degšana laukā ar atklātu liesmu. Tā ir radusies bez nosakāma iemesla un liesmu izplatīšanās notiek bez ārējas iedarbības.

Pavasara salna

Pavasara salna ir tad, ja gaisa temperatūra riska seguma
laikā 2 m virs augsnes virskārtas atdziest vismaz līdz -4 °C.

Katastrofāls sausums

Klimata pārmaiņu rezultātā arvien biežāki novērojam periodus ar nokrišņu deficītu. Nokrišņu deficītu nosaka ar Standarizētā nokrišņu daudzuma indeksa (SPI2) metodi. Ja SPI2 vērtība divu mēnešu laikā ir bijusi zemāka par mīnus 1,7, tad risks konkrētajā novadā ir iestājies un laukos tiek vērtēts ražas kritums. SPI dati ir publiski pieejami. Uzzināt vairāk

Nokrišņu trūkums noteiktā laika periodā atstāj ietekmi uz ražas apjomu.

Ilgstošas lietavas

Ilgstošu lietavu risks iestājas, ja apdrošināšanas seguma periodā, viena mēneša laikā nolijis pārāk liels nokrišņu daudzums. Nokrišņu summu nosaka ar Standarizētā nokrišņu daudzuma indeksa (SPI1) metodi. Ja SPI1 vērtība mēneša laikā pārsniedz plus 2, tad risks konkrētajā novadā ir iestājies. SPI dati ir publiski pieejami. Uzzināt vairāk