Uspješno predstavljanje VH Hrvatska na 20. Proljetnom međunarodnom sajmu u Bjelovaru

31.03.-02.04.2017.

U skladu sa planiranim aktivnostima promocije i predstavljanja rada Vereinigte Hagelversicherung Podružnica VH Hrvatska, predstavili smo se na 20. Proljetnom međunarodnom sajmu u Bjelovaru od 31.03.-02.04.2017.

Bjelovarski sajam za nas ima poseban značaj, jer on pruža ugodnu mogućnost susreta sa našim osiguranicima poljoprivrednim proizvođačima u većem broju na jednom mjestu. Velik broj ratara, voćara, povrtlara i vinogradara sa područja cijele Republike Hrvatske pohodilo je naš izložbeni prostor. Uz ugodno druženje sa našim djelatnicima razmijenili smo aktualne informacije o stanju usjeva i nasada i mogućnostima osiguranja obzirom na Mjeru 17, podmjeru 17. 1, gdje Republika Hrvatska i Europska unija sufinanciraju police osiguranja usjeva i nasada u iznosu od 65% .

Obzirom na uspjeh koji smo svojim nastupom ostvarili, sigurni smo u nastup i na sljedećem Bjelovarskom sajmu.