Potpisan ugovor o distribuciji osiguranja sa Sava Osiguranje d.d.-Podružnica Hrvatska

Mario Bičanić, ovlašteni zastupnik Vereinigte Hagelversicherung VVaG – Podružnica VH Hrvatska, i ovlašteni zastupnici Sava Osiguranja d.d.-Podružnica Hrvatska, gđa Kristina Cvitanović-Zorić, te gsp. Tibor Kralj, potpisali su 01.03.2019. ugovor o distribuciji osiguranja.


Potpis ugovora o distribuciji omogućiti će promociju i distribuciju proizvoda osiguranja usjeva i nasada VH Hrvatska-e, u preko 30 prodajnih ureda Sava Osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Na obostrano zadovoljstvo prodajnih profesionalaca obaju društava, zajednička suradnja omogućava kvalitetnije povezivanja europskog lidera u osiguranju usjeva i nasada, te jedne od vodećih financijskih grupacija u jugoistočnoj Europi, a kroz suradnju njihovih podružnica u RH.

sava-osiguranje.hr