Ostale kulture

Pod ostalim kulturama moguće je osigurati začinsko bilje (ako je primjenjivo u RH), stabla i stabljike u voćarstvu i dio sjemenskog i sadnog materijala.

Naša rješenja za osiguranje

Osigurljive opasnosti

Kontakt informacije

Naša ponuda