Osigurljive opasnosti

Tuča

Tuča je oborina u krutom stanju u obliku ledenih zrna promjera najmanje 5 mm.

Oluja

Oluja je gibanje zraka, jačine vjetra najmanje 8 Beauforta (62km/sat) ili više.

Jaka kiša

Jaka kiša je snažna kiša u količini većoj od 50 litara po četvornome metru (50 mm) unutar 24 sata.

Kasni mraz

Kasni mraz je snižavanje temperature zraka na vrijednosti ispod 0 °.

Požar

Požar je vatra praćena plamenovima, a nastala je bez određenog ishodišta požara i može se širiti vlastitom snagom.

Udar groma

Udar groma je izravni prijelaz groma na poljoprivrednu površinu.

Poplava

Poplava je poplavljivanje tla značajnim količinama površinskih voda neposredno uzrokovano razlijevanjem nadzemnih stajaćih ili tekućih voda, probijanjem ili prelijevanjem preko nasipa, brana, kanala ili drugih vodozaštitinih objekata.

Secufarm®

Što učiniti u slučaju štete?

Suradnik za područje/regiju