Skip to main content

Žalos reguliavimo eiga

  1. Pranešus žalą, paskiriami du žalų ekspertai įvertinti žemdirbio patirtus nuostolius.
  2. Žalos ekspertai kreipiasi į ūkininką ir suderintu laiku kartu su juo apžiūri augalus. Kartu jie nustato žalos dydį procentais pirminės apžiūros arba galutinio vertinimo metu. Jei žemdirbys sutinka su ekspertų nustatytu žalos dydžiu, jis tai patvirtina pasirašydamas žalos sureguliavimo protokolą.
  3. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, būtina nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį.

Draudiminiai įvykai ir žalos požymiai

Kruša, audra, liūtis

Draudžiama tik tokia žala, kuri atsiranda, kai augalai ar augalų dalys:

  • krušos gabaliukų (ledų) yra sudaužomi, nukapojami, nulenkiami, nulaužiami ar sunaikinami;
  • dėl liūties pratrūksta, yra sunaikinami, nulenkiami, sulaužomi, įplėšiami, suplėšomi ar nuplėšiami arba nulenkiami, nulaužiami, įplėšiami ar nuplėšiami dėl ledo ar sniego masės svorio, atsiradusių dėl meteorologinių sąlygų.
    Taip pat draudžiama žala, atsirandanti dėl to, kad augalai ar jų dalys dėl liūties sukeltos erozijos (dirbamos žemės nuplovimo) išraunami ir nuplaunami, paplaunami ar išplaunami, arba užpilami žemėmis ar rieduliais, arba kai augalai negali išdygti dėl po liūties susidariusios sukietėjusios dirvos plutos (išdygimo žala);
  • dėl audros išraunami, sunaikinami, nulenkiami, nulaužiami, suplėšomi ar nuplėšiami, nutrinami, išplaunami, užpustomi arba nupučiami.
Iššalimas

Draudžiama tik tokia žala, kuri atsiranda, kai peržiemojimo metu žieminiai augalai ar jų dalys nušąla, išdžiūsta, iššunta, iššąla, nupūva dėl ištirpusio sniego ar kritulių vandens sankaupų, kurios susidarė dėl žemės įšalo poveikio arba augalų šaknys dėl besikaitaliojančio šalčio įtakojamo žemės pakilimo ir nusėdimo nutraukiamos nuo viršutinės augalų dalies.

Iššalimo žala, o kartu ir perarimo būtinybė konstatuojama, kai sveikų augalų skaičius pažeistame žemės sklype ar jo dalyje, prasidėjus pavasario vegetacijai viename m2, lieka mažesnis nei:

esant geram išsivystymuiesant blogam išsivystymui
ir pasiskirstymuiir/ar pasiskirstymui
· žieminių miežių100 augalų120 augalų
· žieminių kviečių100 augalų120 augalų
· žieminių kvietrugių100 augalų120 augalų
· žieminių rugių80 augalų100 augalų
· žieminių rapsų10 augalų15 augalų
· žieminių rapsukų20 augalų25 augalai
Stichinė sausra

Stichinės sausros atveju, augalai ar augalų dalys turi būti per anksti žuvę ar sudžiūvę, arba visas derlius turi būti per anksti subrendęs (priverstinė branda).

Šalna

Šalnos atveju draudžiamos tokios žalos, kurios atsiranda, kai dėl nušalimo pažeidžiami augalų ar jų dalių audiniai arba dėl šalnos sprogsta augalų audinių ląstelės.

Ugnis

Ugnies atveju draudžiamos tik tokios žalos, kurios atsiranda, kai augalai ar augalų dalys dėl ugnies sudega, išdega (nudega) arba ugnis gali sukelti suodžių ar dūmų žalas, arba kai augalai ar jų dalys pažeidžiami gesinant ugnį.

Ilgalaikis lietus

Ilgalaikio lietaus draudimas yra indekso draudimas. Tai reiškia, kad augalam ir jų derliui padaryta žala nėra vertinama. Vietoje to, naudojamas tik meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių perteklius, kuris nustatomas standartizuotai kritulių indekso SPI 1 vertei seniūnijoje pasiekus +2 vienetus ir daugiau.

Pranešti apie žalą savitarnoje „Mano VH”

Mūsų žalų vertintojai

Žalų reguliavimo žinios ir ekspertizė

Draudimo išmoka

Kruša, audra, liūtis, šalna

Krušos, audros, liūties ir šalnos žalos atveju, išmokamas žalų ekspertų procentais apskaičiuotas nuostolis, išskyrus atvejus, kai pažeistus pasėlius reikia atsėti.

Javų išgulimas

Javų išgulimo atveju išmokama 15 % pažeisto ploto draudimo sumos. Grikių, rapsų ir ankštinių augalų išgulimas nekompensuojamas.

Iššalimas bei ankstyvosios žalos

Kiekvienai draudžiamai augalų grupei pasirenkamas fiksuotas atsėjimo nuostolių atlyginimo dydis – 15, 20 arba 25 % nuo pasėlių draudimo sumos. Šis dydis taikomas padengti žalų įvykio išlaidas ir sąnaudas, kai reikia atsėti pasėlį ar jo dalį dėl iššalimo bei ankstyvųjų žalų – esant dirvos užplakimui (kai po sėjos dėl liūties susidaro dirvos pluta, dėl kurios augalai negali išdygti) arba kai dėl audros augalai nušmirgeliuojami, taip pat kai po liūties augalų sėklos, arba jau sudygę augalai yra išplaunami ar užpilami žemėmis dėl dirvos erozijos. Fiksuotas atsėjimo nuostolių atlyginimo dydis taikomas ir kitais krušos, audros, liūties ir/ar šalnos žalų atvejais, kai pasėlių augalai sunaikinami ir juos dar galima atsėti.

Stichinė sausra

Kai seniūnijoje SPI 2 vertė yra žemesnė ar lygi -1,7 reikšmei, atliekamas žalų vertinimas. Draudimo išmoka priklauso nuo pasiektos žalų išmokų klasės:

derliaus nuostoliaidraudimo išmoka
20%  0%
21%40%15%
41%60%30%
61%60%
Ugnis

Ugnies atveju žalos atlyginimo dydis sudaro 80 % pažeisto žemės sklypo draudimo sumos.

Ilgalaikis lietus

Ilgalaikio lietaus žalos atlyginimo dydis sudaro 10 % pažeisto sklypo draudimo sumos.

Maksimali žalos išmoka

Maksimali žalos išmoka sudaro 100 % nuo draudimo sumos, išskyrus 80 % bulvėms ir sėkloms.

Franšizė

Nekompensuojama žala, kuri yra mažesnė už sąlyginę franšizę – 8 %. Peržengus šią ribą, išmokamas visas apskaičiuotas nuostolių dydis.

Jei iššalimo ar liūties bei audros žalos apima ne visą žemės sklypą, o tik jo dalis, kurios kartu sudėjus neviršija 8 % to žemės sklypo ploto arba 5 ha dydžio, nuostolius dengia pats žemdirbys.

Nekompensuojamos žalos

Draudimas nuo liūties nekompensuoja žalų, atsiradusių dėl stovinčio vandens, žemės sklypo užtvindymo ir dėl to, kad negalima įvažiuoti nuimti derliaus.

Draudimas nuo iššalimo apima stovinčio vandens žalas, kurios susidarė dėl žemės įšalo.

Toma Rickevičienė

Filialo vadovo pavaduotoja ir žalų reguliavimo vadovė

Informacija parsisiuntimui

Nesutarimų dėl patirtos žalos dydžio nagrinėjimo tvarka

Skundų nagrinėjimo tvarka