Skip to main content

Secufarm® draudimo produktas

Mano regiono draudimo vadovas

Ką daryti įvykus žalai?

Informacija parsisiuntimui

Smulkių ukių draudimas

Kokius augalus galima apdrausti?

„Specialiuoju draudimo produktu” smulkiems ūkiams, draudžiamos šios augalų grupės:

  • Javai – žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai, avižos, taip pat kietieji kviečiai, spelta, žieminių ir vasarinių varpinių augalų mišinys, varpiniai augalai silosui, grikiai, soros (grūdams);
  • Aliejiniai augalai – žieminiai ir vasariniai rapsai bei rapsukai, aliejiniai linai, garstyčios (rudosios/baltosios), taip pat aliejaus gamybai skirtos aguonos, saulėgrąžos, sojų pupelės, ridikai, bei kiti aliejiniai augalai;
  • Kukurūzai;
  • Bulvės;
  • Cukriniai runkeliai;
  • Ankštiniai augalai – žirniai, pupos, pupelės, vikiai, lęšiai, lubinai bei mišiniai.
Kiek kainuoja pasėlių draudimas?

„Specialiojo draudimo” įmoka sudaro tik 1 % draudimo sumos, be to taikoma 10 % ilgametės sutarties nuolaida, o iš valstybės biudžeto kompensuojama iki 50 % draudimo įmokos!

Susisiekite su „VH Lietuva“ regioniniu draudimo vadovu ar draudimo konsultantu – jis pateiks Jūsų poreikius atitinkantį draudimo pasiūlymą.

Kodėl verta drausti pasėlius?

Meteorologinių reiškinių sąlygoti nuostoliai nuolat didėja.

Draudimo išmoka vidutiniškai sudaro net 160 % žemdirbio sumokėtos draudimo įmokos.

Valstybė remia pasėlių draudimą, kompensuodama iki 50 % draudimo įmokų.

Pasėlių draudimą vykdančios draudimo bendrovės veikla skaidri ir atvira žemdirbių bendruomenei, čia atsižvelgiama į žemdirbių pageidavimus ir siūlymus.

Satelitų (dirbtinių žemės palydovų) bei bepiločių orlaivių (dronų) teikiamos informacijos panaudojimas pasėlių stebėsenai, augalų kokybės ir žalų įvertinimui – tai pažangiausia pasėlių draudimo sistema Europoje.

Pasėlių draudimas gali sudaryti palankesnes sąlygas (mažesnė palūkanų norma, žemesni mokesčiai) bei geresnes galimybes gauti kreditą, įkeitus bankams ne tik žemę, bet ir pačius pasėlius, kurie tikrąją vertę įgyja (gali būti garantu) tik būdami apdrausti.

Pasėlių draudimo bendrovė „VEREINIGTE HAGEL“ turi ilgametę specializuotos veiklos patirtį bei pasitikėjimą tiek Vokietijos, tiek ir kitų šalių žemdirbių tarpe. Tik 0,02 % visų ginčų tarp bendrovės ir žemdirbių dėl išmokų tenka spręsti teismams.

Žalų vertinimą vykdo patys apsidraudę žemdirbiai, gerai įsisavinę nuostolių įvertinimo metodikas bei regionines agrotechnines technologijas.

Sudaroma galimybė apsidraudusiems žemdirbiams patiems priimti svarbiausius sprendimus.

Kokios yra draudimo sąlygos?

Javų išgulimo atveju mokama draudimo išmoka – 15 % nuo pasirinktos draudimo sumos, javams esant vegetaciniame tarpsnyje nuo žydėjimo pradžios iki vaškinės brandos pabaigos.

Rapsų, grikių ir ankštinių augalų pasėlių išgulimo rizika nėra draudžiamasis įvykis.

Stovinčio vandens padaryti nuostoliai pasėliams nėra draudžiami.

Jei liūties bei audros žalos apima ne visą žemės sklypą, o tik jo dalis, kurios kartu sudėjus neviršija 8% to žemės sklypo ploto arba 5 ha dydžio, nuostolius dengia pats žemdirbys. Jei plotas visgi viršija 5 ha, žala kompensuojama.

Pasėlių apsauga apima kiekybinius derliaus nuostolius, tačiau draudžiant cukrinius runkelius, apdraudžiamas cukringumo praradimas.

Maksimali žalos išmoka sudaro 100 % nuo pasirinktos draudimo sumos, išskyrus 80 % bulvėms.

Apie įvykusią žalą būtina pranešti per 4 dienas.

Pasėlius apdraudę žemdirbiai tampa „VH Lietuva“ savidraudos fondo nariais.

Kaip vadinami draudimo produktai?

Draudimo produktas, sukurtas smulkiems (iki 50 ha) ūkiams, vadinamas „Specialiuoju draudimu”.

Bendras draudimo produktas, apimantis platų rizikų spektrą, vadinasi Secufarm®.