Bij schade zijn wij er voor u!

De Vereinigte Hagel ondersteunt haar leden bij schade met zo’n 200 jaar ervaring in de verschillende gewassenverzekeringen. Dankzij onze goed opgeleide experts met uitgebreide specialistische kennis van de meest uiteenlopende gewassen garanderen wij onze leden een eerlijke en deskundige schadetaxatie. Onze experts worden ondersteund door de nieuwste technologie; schade wordt digitaal geregistreerd met mobiele tablets en ook bij grootschalige schade worden drones ingezet.

Vragen bij schade

Hoe kan ik mijn schade melden?

Meld de schade direct (uiterlijk binnen 4 dagen) met vermelding van de schadedatum, de oorzaak van de schade (verzekerd risico) en alle getroffen percelen. De melding doet u snel en eenvoudig via de mail”. U kunt ook contact opnemen met uw verantwoordelijke tussenpersoon of uw eigen buitendienst. Let op: Bij schade tijdens de oogst neemt u direct op zodat er nog op het veld getaxeerd worden kan.

Wat moet ik doen als er schade is tijdens de oogst?

Neem bij schade tijdens de oogst direct contact met ons op. Als de oogst dringend gedaan moet worden, is het in overleg mogelijk om proefstukken te laten staan (5m x 5m) voor beoordeling van de schade. Bespreek de verdere schadeprocedure vooraf met de schade-expert.

Let op: Als het hele perceel is geoogst, kan er geen schadeafhandeling plaatsvinden!

Waar moet ik op letten bij het cultiveren van het gebied na schade?

Voer op de getroffen percelen alleen de teeltmaatregelen uit die volgens goed vakmanschap nodig zijn (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmaatregelen). Breng geen wijzigingen meer aan voordat onze experts de kans hebben gehad om de schade vast te stellen.

Hoe wordt een afspraak gemaakt bij schade?

Na het melden van de schade nemen onze experts telefonisch contact met u op om een ​​afspraak te maken voor de schadetaxatie, om vervolgens samen de percelen te gaan bekijken.

Is mijn persoonlijke aanwezigheid vereist voor de vaststelling van de schade?

Het is een voordeel als u de schadeafhandeling persoonlijk begeleidt. Indien u verhinderd bent, dient u een vertrouwenspersoon aan te wijzen die met de schade-experts meegaat. Dit om zo ook meer inzicht te krijgen in de schadepercentages.

Totaal verlies van een maïsoogst kort voor de bloei na een hevige hagelbui.
Na het verliezen van bladeren en stengels zullen de aardappelplanten weer uitlopen. Een verminderde opbrengst kan het gevolg zijn.
Jonge verhagelde appels
Zware vorst eind april vernietigde de aardbeienbloesems in een jonge plant.
Stilstaand water na een hevige regenbui leidt al snel tot de dood van de planten.
Hagel, storm en zware regenval kunnen gemakkelijk leiden tot totale verliezen in koolzaad wanneer het klaar is voor de oogst.
Hagel die de koolrabi net voor de oogst heeft vernietigd.
Grote hagelstenen zorgden ervoor dat bijna alle stengels over het hele gebied braken.
Wateroverlast in de aardappelen

Hoe wordt de schade beoordeeld?

  • Bij schade die ver voor aanvang van de oogst ontstaat, zijn er meestal twee taxatiedata: de voorbezichtiging en de eindtaxatie. In sommige gevallen is een aanvullende tussentijdse taxatie nodig.
  • De eerste schadebeoordeling (voorbezichtiging) vindt plaats enkele dagen na de schadegebeurtenis. Op dit moment is de omvang van de schade meestal gemakkelijker te herkennen dan direct na het schademoment.
  • De experts documenteren het ontwikkelingsstadium op de dag van de schade en leggen alle relevante schadefactoren vast. Bij vroege schade kan dit resulteren in totaalverlies van planten, bij latere schade in minderingen op plantdelen, knikken, bladverlies, rot etc. zijn.
  • Bij ernstige schade lang voor de oogst is een tussentijdse taxatie belangrijk. De experts volgen de verdere ontwikkeling van de beschadigde gewassen.
  • Bij de eindtaxatie vindt de eindbeoordeling van de schade plaats vlak voor de oogst. Dan wordt duidelijk in hoeverre de gewassen zich hebben kunnen herstellen. Bij schade kort voor of tijdens de oogst vindt alleen de eindtaxatie plaats.
  • In de eindtaxatie worden zo nodig verdere schadelijke factoren vastgelegd, die pas op dit latere tijdstip goed kunnen worden beoordeeld. Denk hierbij aan graanverliezen na stormschade of kwaliteitsverlies bij groenten en fruit. Tot slot wordt op basis van de gedocumenteerde schadesymptomen het schadepercentage, oftewel het opbrengstverlies in procenten, bepaald.
  • Met de handtekening bevestigt de teler het resultaat van de schadetaxatie. De handtekening kan direct op het veld worden gezet. Of er kan een mail gestuurd worden dat er in opdracht getekend mag worden.