Žalų reguliavime – žinios ir ekspertizė

Mums, kaip savidraudos fondui, draudžiančiam žemės ūkio augalus, daržoves, vaisius bei uogas, teisingas ir objektyvus žalų vertinimas jau įaugęs į pasąmonę. Kad tai nepakistų, žalų reguliavimo metodika pastoviai vystoma, grindžiant ją naujausiais moksliniais atradimais bei bandomaisiais tyrimais.
Mūsų fondo nariai pasitiki beveik 200 metų „VEREINIGTE HAGEL” patirtimi, vertinant žalas pasėlių derliui.

Žalų reguliavimo žinios ir ekspertizė – mūsų, o privalumas – Jūsų

  • Reguliariai atliekame bandymus, siekdami be perstojo tobulinti žalų vertinimą. Be kita ko, imituojame krušos, audros ir liūties žalas skirtingose pasėlių augimo stadijose, kad patikrintume žalos poveikį derliaus formavimuisi.
  • Bandymai laukuose vykdomi keliose vietose mažiausiai trejus metus: tokiu būdu atsižvelgiama į kasmetinius skirtumus ir regionines ypatybes. Taip pasiekiami patikimi bandymų rezultatai, kurie keliauja tiesiai į reguliavimo metodiką.
  • Atlikdama išsamius augalų bandymus, „VEREINIGTE HAGEL” užima ypatingą vietą tarp žemės ūkio draudikų: meteorologines žalas ekspertai įvertina remdamiesi naujausiomis mokslo išvadomis.
  • Labai glaudžiai bendradarbiaujame su mokslo institucijomis ir bandymų stotimis. Šios įstaigos padeda mums rasti atsakymus į sudėtingus praktinius klausimus, taip papildydamos mūsų pačių tyrimus bandomuosiuose ūkiuose.
  • Apsidraudę ūkiai gauna naudos iš tarptautinės „VEREINIGTE HAGEL” praktikos: dėka europinės žalų vertinimo patirties ir intensyvaus jos apsikeitimo tarp filialų, žalų reguliavimas tobulėja kiekvienoje šalyje.
  • „VEREINIGTE HAGEL” yra aktyvus Tarptautinės žemės ūkio produkcijos draudikų asociacijos (AIAG) narys: mūsų specifinės žalų reguliavimo žinios visuomet reikalingos tiek tarptautiniuose žalų vertinimo seminaruose, tiek bendradarbiaujant su kitais, gerai žinomais žemės ūkio draudikais.

Akimirkos iš žalų bandymų

Kviečių išgulimas. Bandymo tikslas buvo nustatyti išgulimo poveikį derliui, skirtingose vystymosi stadijose.
Baltagūžių kopūstų lapų praradimo bandymas. Tyrimai buvo atlikti bandomuosiuose ūkiuose, esančiuose kopūstų auginimo regionuose.
Nuimamas svogūnų bandymo derlius, kuriame, skirtingose išsivystymo stadijose, buvo simuliuota krušos žala laiškams.
Morkų laukas bandomajame ūkyje. Čia, skirtingose išsivystymo stadijose, buvo simuliuota krušos žala lapams. Galima matyti, kur žala buvo simuliuota vėliausiai.

Tarptautinė žemės ūkio produkcijos draudikų asociacija (AIAG)

Mūsų žalų vertintojai

Draudžiamos rizikos