Draudžiamos rizikos

Kiekvienai augalų rūšiai galite spręsti, nuo kokių rizikų ją norite apdrausti. Pagrindą kiekvienai draudimo sutarčiai sudaro draudimas nuo krušos. Dėl kitų rizikų, t.y. audros ir liūties, iššalimo, stichinės sausros, ugnies, šalnos bei ilgalaikio lietaus galite spręsti atskirai. Taigi kiekvienai augalų grupei galite pasirinkti optimalų draudimo paketą!

Kruša

Kruša – tai kieti krituliai, turintys ledo gabalėlių formą, minimaliai 5 mm skersmens.

Pasėliai, kurie ankstyvoje augimo stadijoje pažeidžiami krušos, dėl įpjautų ar nulūžusių augalų dalių, nebegali duoti pilno derliaus. Vėlesnio pažeidimo atveju, augalai lieka gulėti ant žemės, ne retai derlius krušos yra tiesiog „nukulamas” – visas derlius gali būti sunaikintas tiesiog akimirksniu. Daržovių, vaisių ar uogų atveju užtenka net nedidelių pažeidimų, kad būtų prarasta produktų kokybė, o derlius dėl to nebegalės būti superkamas.

Audra

Audra – tai meteorologinių sąlygų nulemtas oro judėjimas, kai vėjo stiprumas siekia mažiausiai 8 balus pagal Boforto skalę (vėjo greitis yra mažiausiai 63 km/val.).

Audra iššaukia įvairius nuostolius. Kol augalai maži, kyla pavojus, kad dėl vėjo keliamos erozijos, vietomis jų šaknys bus atpustytos, o kitur patys augalai užpustyti – to pasėkoje augalai net numiršta. Pasitaiko ir vėjo pustomo smėlio dalelių sukeliamų žalų, kai augalai nušmirgeliuojami. Augalam ūgtelėjus, jie ar jų dalys dažnai nulenkiamos, be to augalams besitrankant vienas į kitą išmušami grūdai. Daržovės, vaisiai ir uogos dėl stipraus vėjo vietomis aptrinami, kas gali vesti prie kokybės sumažėjimo.

Liūtis

Liūtis – tai meteorologinių sąlygų nulemtas trumpas stiprus lietus, kai per 15 minučių iškrinta daugiau kaip 15 litrų kritulių į vieną kvadratinį metrą (15 mm), arba kai per 24 valandas vienam kvadratiniam metrui tenka daugiau kaip 50 litrų kritulių (50 mm).
Tai taip pat meteorologinių sąlygų nulemti krituliai, kurie iškrenta vis dar skystu pavidalu, kai oro temperatūra žemesnė nei 0° C. Patekę ant augalų šie lietaus lašai staiga sušąla, o augalai apledėja (susidaro ledo sluoksnis).
Liūtis taip pat apima meteorologinių sąlygų nulemtus kietus kritulius, iškritusius ledo kristalų (snaigių) pavidalu, atitinkančius daugiau kaip 20-ties litrų lietaus ekvivalentą vienam kvadratiniam metrui per 24 valandas.

Liūtys ypač pavojingos dar jauniems augalams, kuriuos didelis kritulių kiekis išplauna iš dirvožemio. Liūtis kartu su audra pasėlius itin dažnai išguldo.

Iššalimas

Iššalimas – tai šalčio padaryta žala, ypač besikaitaliojančio šalčio, plikšalos ir stipraus šalčio. Tai taip pat sniego ir ledo dangos, ištirpusio sniego ar kritulių vandens sankaupų, kurios susidarė dėl žemės įšalo, žala žieminių, dar nesubrandinusių augalų pasėliams (žiemkenčiams).
Šalčiu laikomas oro temperatūros atvėsimas žemiau 0 °C

.

Žiemos šalčiai, ypač kuomet stokojama sniego, arba besikaitaliojantis šaltis suplėšantis augalų šaknis, juos tiesiog pražudo. Sniegas pasėlius ne tik saugo, bet dažnai juos ir uždusina. Tokiu atveju rudens investicijos į pasėlius derliaus nebeduoda.

Stichinė sausra

Stichine sausra laikomas tam tikroje pasėlių auginimo teritorijoje per konkretų laikotarpį meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių trūkumas, kuris nustatomas remiantis standartizuotu kritulių indeksu SPI 2 (pagal „Pasaulinės meteorologijos organizacijos” nuostatus).
Apdraustam pasėlių plotui galioja tik tos seniūnijos SPI 2 indeksas, kurioje yra apdrausti pasėliai. SPI 2 indekso vertes nustato ir skelbia Lietuvos meteorologijos tarnyba 10-ties dienų ritmu.
Stichinė sausra identifikuojama, kai seniūnijoje nustatyta SPI 2 vertė yra žemesnė ar lygi -1,7 reikšmei draudiko atsakomybės laikotarpio metu.
SPI 2 indekso vertes nustato ir skelbia Lietuvos meteorologijos tarnyba 10-ties dienų ritmu.

Priešingai nei kiti draudiminiai įvykiai, sausra pasireiškia iš lėto ir vystosi palaipsniui.
Lietuvos meteorologijos tarnyba seniūnijos mastu skelbia sausrą, kai indekso SPI 2 vertė yra žemesnė ar lygi -1,7 reikšmei. Tada žalų ekspertai apžiūri apdraustus laukus ir nustato faktinę sausros žalą pasėliams.

Šalna

Šalna laikomas meteorologinių sąlygų sukeltas oro temperatūros atvėsimas mažiausiai iki – 4 °C, matuojant 2-jų metrų aukštyje virš pasėlio, mažiausiai vieną dieną draudiko atsakomybės laikotarpiu.

Sudygusiems pasėliams didelį pavojų kelia šalnos, nes jaunas audinys būna dar labai lengvai pažeidžiamas. Šalnos, ypač žydėjimo metu, gali trikdyti apvaisinimą. Tai pažįstama žala ne tik sėklavaisiuose ar braškėse, bet taip pat ir įprastų žemės ūkio augalų pasėliuose, kaip rapsuose ar miežiuose.

Ugnis

Ugnies rizika laikoma ugnis, lydima liepsnos be numatomo ugnies židinio apdraustuose pasėliuose, kuri plinta savaime.

Viena kibirkštis gali sunaikinti visų metų darbą, net ir imantis visų atsargumo priemonių, nes apsisaugoti nuo žaibo ar kaimyniniame pasėlyje kilusio gaisro, be draudimo –  neįmanoma. Draudimas apsaugos nuo technikos bei trečiųjų asmenų veiklos sukelto gaisro.

Ilgalaikis lietus

Ilgalaikiu lietumi laikomas tam tikroje pasėlių auginimo teritorijoje per konkretų laikotarpį meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių perteklius, kuris nustatomas remiantis standartizuotu kritulių indeksu SPI 1 (pagal „Pasaulinės meteorologijos organizacijos” nuostatus). SPI 1 indeksas apskaičiuojamas vieno mėnesio laikotarpiui. SPI 1 galioja toje seniūnijoje, kurioje randasi apdrausti pasėliai.
Ilgalaikis lietus identifikuojamas, kai seniūnijoje nustatyta SPI 1 vertė viršija +2 vienetus draudiko atsakomybės laikotarpio metu.
SPI 1 indekso vertes nustato ir skelbia Lietuvos meteorologijos tarnyba 10-ties dienų ritmu.

Ilgalaikio lietaus, kaip draudiminio įvykio sukeltos žalos, nėra vertinamos. Tai indekso draudimas – užtenka, kad seniūnijos, kurioje yra apdrausti pasėliai mastu, Lietuvos meteorologijos tarnyba paskelbtų SPI 1 indekso vertę, viršijančią +2 vienetus. Pasiekus šią vertę, už nuo šios rizikos apdraustus pasėlius atitinkamoje seniūnijoje, žemdirbiai gauna draudimo išmoką.

Secufarm® draudimo produktas

Smulkių ūkių draudimas

Kilus klausimams esame visada pasirengę Jums padėti!

Aurimas Jocius

Žemaitijos regiono draudimo vadovas

Julita Kundelienė

Aukštaitijos regiono draudimo vadovė

Dr. Regina Romaneckienė

Vidurio Lietuvos regiono draudimo vadovė

Liudmila Vilkienė

Pietų Lietuvos regiono draudimo vadovė