Draudimo įmokų kompensavimas

Draudimo įmokų kompensavimas žemės ūkio verslui suteikia patikimumo ir saugumo pagrindą, planuojant rizikos valdymo priemones. Praeitis parodė, kad staigi ir neplanuota („ad-hoc”) valstybės pagalba po didelių žalų atneša daug problemų. Tokiu atveju nebūna pakankamų biudžeto lėšų, o administraciniai kaštai būna labai dideli. Tuo tarpu valstybinė draudimo įmokų kompensavimo sistema yra tvarus, apibrėžtas ir suplanuotas instrumentas žemės ūkiui remti.
Šiame puslapyje rasite Lietuvos, Europos ir pasaulio pasėlių draudimo įmokų kompensavimo programų apžvalgą.

Kompensavimas Lietuvoje

Lietuvoje, iš valstybės ir Europos Sąjungos biudžeto kompensuojama iki 70 % draudimo įmokos už iššalimo ir stichinės sausros rizikas, iki 50 % už krušos, audros, liūties, šalnos bei ilgalaikio lietaus rizikas. Draudimo įmoka už ugnies riziką nekompensuojama.

Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į „VH Lietuva“ regioninį draudimo vadovą arba apsilankykite Nacionalinės mokėjimų agentūros internetiniame puslapyje www.nma.lt ir skiltyje „parama“ ieškokite priemonės „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“.

Kompensavimas Europoje

Žemdirbiai Europoje naudojasi įvairiais pasėlių draudimo įmokų kompensavimo modeliais. Tuo metu, kai kaip kuriose Vokietijos žemėse, Austrijoje ir Lenkijoje žemdirbiai naudojasi valstybine finansine parama, Nyderlandų, Prancūzijos ir Italijos ūkiai turi galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos draudimo įmokų kompensavimu. Kompensavimo intensyvumo skirtumai yra milžiniški, siekiantys net 70 % draudimo įmokos (pvz. Italijoje).

Kompensavimas pasaulyje

Pasaulyje dažniausiai sutinkama pasėlių draudimo skatinimo forma, sudaryta viešojo ir privataus sektorių partnerystės pagrindu. Tokiam modeliui įprastai būdinga komercinė konkurencija tarp rinkoje veikiančių žemės ūkio draudikų, kuomet su valstybės parama ūkiams, skiriamos pasėlių draudimo įmokų subsidijos.
2014 m. JAV buvo nutrauktos visos tiesioginės išmokos, vardan valstybės remiamos pasėlių draudimo programos įvedimo. Nuo tada Federalinė pasėlių draudimo programa (angl. FCIP) yra svarbiausias instrumentas ūkiams apsisaugoti nuo įvairių meteorologinių rizikų.

Secufarm® draudimo produktai

Smulkių ūkių draudimas

Regioniniai draudimo vadovai