Ir zaudējumu gadījums – mēs to izvērtēsim

VEREINIGTE HAGEL var lepoties ar 200 gadus ilgu pieredzi apdrošināšanas un zaudējumu izvērtēšanas jomā. Pateicoties mūsu labi izglītotajiem zaudējumu izvērtēšanas ekspertiem, kuriem ir plašas un specifiskas zināšanas par dažādu kultūraugu agrotehniku un zaudējumu regulēšanas metodiku, mēs saviem biedriem garantējam godīgu un profesionālu zaudējumu izvērtēšanu.

Iestājies zaudējumu gadījums – kā rīkoties?

Kā pieteikt zaudējumu gadījumu?

Par zaudējumu gadījumu apdrošinātājs jāinformē nekavējoties, bet ne vēlāk kā 4 darba dienu laikā pēc tā iestāšanās. Papildus nepieciešams norādīt sekojošu informāciju:
– zaudējumu iestāšanās datums/laiks;
– zaudējumu iestāšanās cēlonis (apdrošinātais risks);
– zaudējumu skartā lauka nosaukums (lauka bloka numurs).

Ātri un vienkārši zaudējumus varat pieteikt pašapkalpošanās portālā “Mans VH” vai griežoties pie sava apdrošināšanas pārstāvja.

SVARĪGI – ja zaudējumu gadījums iestājies augu pilngatavības stadijā, obligāti nepieciešams savu apdrošināšanas pārstāvi informēt arī mutiski.

Ko darīt, ja zaudējumu gadījums iestājies augu pilngatavībā?

Ja zaudējumu gadījums iestājies augu pilngatavībā, obligāti informējiet savu apdrošināšanas pārstāvi arī telefoniski.

Ja ražas kulšanas darbi jāveic nekavējoties, iespējams atstāt parauglaukus, bet par rīcību konsultējieties ar savu apdrošināšanas pārstāvi.

Kas jāņem vērā apsaimniekojot laukus pēc zaudējumu gadījuma iestāšanās?

Zaudējumu skartajās platībās, līdz brīdim, kad eksperti ir novērtējuši zaudējumus, veiciet tikai labas lauksaimniecības praksei atbilstošus pasākumus (piemēram, augu aizsardzības līdzekļu pielietojumu). Augu novākšana, kulšana vai pārsēšana pirms ekspertu ierašanās nav pieļaujama.

Kā tiek noteikts zaudējumu apsekošanas laiks?

Pēc zaudējumu gadījuma reģistrēšanas, zaudējumu izvērtēšanas eksperts sazināsies ar Jums telefoniski, lai vienotos par zaudējumu izvērtēšanas laiku.

Vai mana klātbūtne zaudējumu izvērtēšanas laikā ir nepieciešama?

Tā ir priekšrocība, ja apdrošinājuma ņēmējs pats personīgi ņem dalību zaudējumu izvērtēšanas procesā. Ja apdrošinājuma ņēmēja klātbūtne konkrētajā laikā nav iespējama, pilnvarojiet šim pasākumam kādu savu uzticības personu.

Pēc tam, kad krusa ir nodauzījusi kartupeļiem lapas un lakstus, augs mēģina reģenerēties. Iespējamās sekas – samazināts ražas apjoms.
Krusa, vētra un lietusgāzes rapsim pilgatavībā var radīt pilnīgu ražas zudumu. VEREINIGTE HAGEL apdrošina šādus zaudējumus un atlīdzina līdz pat 100% zaudētās ražas.
Lieliem krusas graudiem lauku pupas ir viegls mērķis – stublāji var tikt nodauzīti visā laukā.